Logo gts

Proč koupit výrobek G.T.S., aneb čeho si na sobě vážíme

 • Přání zákazníka se snažíme splnit, ovšem nikoliv vždy a za každou cenu. Je-li přání zákazníka v rozporu s možnými technickými řešeními, v rozporu s legislativou nebo by bylo překážkou při používání výrobku, snažíme se s klientem najít nové, vhodné řešení, které mu dobře poslouží a nepřinese mu do budoucna problémy
 • Z obavy o zakázku nezadáme k výrobě produkt, který odporuje legislativě a (nebo) odporuje vhodným technickým řešením 
 • Nevystavíme doklad k registraci, který by uváděl záměrně odlišné parametry vozidla od jeho reálného dodaného provedení
 • Nabízíme pouze výrobky, které plní zákonné limity rozměrů a hmotností. Zásadně dodržujeme limitní hodnoty rozměrů a hmotností. (u rozměrů nepoužíváme poznámku „pro naložené vozidlo“)
 • Velmi vítáme konzultace o řešení výrobku s jeho uživatelem
 • Velmi vítáme zpětnou vazbu uživatele, informace o výrobku v provozu nás zajímají a bereme je v potaz při zlepšování naší produkce
 • Spolupracujeme pouze s prověřenými dodavateli. Na dodávané komponenty máme vždy požadavky v pořadí „kvalita- cena“, nikoliv obráceně
 • Naše výrobky pravidelně podrobujeme zkouškám v autorizované zkušebně DEKRA
 • Naše výrobky necháváme postupně homologovat dle předpisu 2007/46 Sb. a již získané homologace pravidelně aktualizujeme
 • Nepodbízíme se nízkými cenami tzv. „základního provedení“, které bez příplatku za „extra výbavu“ nemůže být připuštěno k provozu
 • Naše výrobky jsou robustní a vysoké kvality
 • Ctíme zásadu „dobrý výrobek za dobrou cenu“
 • Jsme součástí silné skupiny. To je zárukou neustálého rozvoje, ale i schopnosti řešit případné problémy, které by se u výrobku mohly objevit. Naštěstí nebylo to dosud potřeba
 • Naše výrobky mají v ČR zázemí deseti smluvních servisů schopných se okamžitě profesionálně postarat
Máte zájem o nabídku našich produktů? Kontaktujte nás