Logo gts

Přívěsy

  • s1
  • s2
  • s3

Široká škála přívěsů značky GTS zahrnuje přívěsy od celkové hmotnosti od 5,5 do 18 tun. Přívěsy GTS prochází neustále výrobními a technologickými inovacemi a jsou tak neustále přizpůsobovány požadavkům zákazníků a vývoji trhu. Nabídka přívěsů se aktuálně rozšířila o nejlehčí z přívěsů, typ C1 PJL 05 o celkové hmotnosti 5500 kg. Tento přívěs byl zcela nově překonstruován. Podélníky rámu nyní tvoří ohýbané profily „C“. Každý detail přívěsu byl analyzován a podroben odlehčení, což se na výsledné hmotnosti i vzhledu velmi pozitivně odrazilo. Výrobní program byl rozšířen i o přívěsy pro výměnné nástavby. Vznikl jednonápravový přívěs C1 PJT 10 a přívěs dvounápravový C2 PTT 18. Zajímavostí konstrukce je, že veškeré exponované díly jsou přišroubovány, nikoliv přivařeny, díky čemuž jsou snadno a rychle vyměnitelné. Na druhém konci nabídky je zatím v G.T.S. nejtěžší vyrobený přívěs s centrálními nápravami, reprezentující nový typ C3. Jak z typového označení plyne, jedná se o třínápravový přívěs. Tento „TRIDEM“ má celkovou hmotnost 24000 kg a je určen pro přepravu stavebního materiálu.

Máte zájem o nabídku našich produktů? Kontaktujte nás